Splošni pogoji

POGOJI POSLOVANJA IN PRAVILA SPLETNE POSREDOVALNICE

Portal posredovalnica.net je spletno mesto, kjer se srečujejo tisti, ki ponujajo svoje izdelke in tisti, ki take izdelke iščejo. Lastnik in upravljalec portala posredovalnica.net je podjetje Simbiont d.o.o., Krtina 36, 1233 Dob.

Definicija
Portal, posredovalnica se nanaša na spletno mesto posredovalnica.net
Posrednik, lastnik se nanaša na podjetje Simbiont d.o.o.
Uporabnik se nanaša na kupca ali obiskovalca portala, ki je lahko kdorkoli, ki želi kupiti ali si ogledati izdelke na portalu. Pojem uporabnik se nanaša tako na registrirane, kot tudi na neregistrirane uporabnike portala.
Ustvarjalec se nanaša na podjetje, organizacijo ali drugo pravno ali fizično osebo, ki ponuja izdelke in je naročnik storitev podjetja Simbiont d.o.o.
Naročnik se nanaša na uporabnika portala, ki se odloči za naročilo za nakup izdelka.
Storitve se nanašajo na vse storitve, ki jih nudi portal posredovalnica.net, in obsegajo: 
Spletno predstavitev izdelkov za prodajo na portalu posredovalnica.net
Posredovanje prejetih naročil ustvarjalcem

Pogoji poslovanja določajo značilnosti uporabe portala posredovalnica.net.  Definirajo pogoje in značilnosti naročniško pogodbenega razmerja med ustvarjalci ter uporabniki. Portal posredovalnica.net ponuja prostor za srečanje in objavlja oglase v skladu s cenikom in z naročili. Ogled vsebin, naročanje ter nakup so za uporabnike brezplačni, medtem ko se druge storitve za ustvarjalce vsakokrat obračunajo po veljavnem ceniku portala posredovalnica.net.

Pogoji poslovanja veljajo do preklica oziroma do izdaje novih. Novi pogoji poslovanja veljajo takoj, ko so objavljeni na portalu posredovalnica.net in zamenjajo stare.

Pogoji poslovanja posredovanja na posredovalnica.net, so sestavljeni v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

Posredovalnica objavlja maloserijske izdelke, ki so kreativna dela ustvarjalcev in jih je načeloma težko najti v ostalih običajnih trgovinah.

Uporaba vsebin portala posredovalnica.net

Imetnik spletne domene posredovalnica.net je podjetje Simbiont d.o.o. in uporabnik ali ustvarjalec ne sme uporabljati imena posredovalnica.net v kateri koli obliki za kateri koli namen, razen če je uporaba izrecno dovoljena s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo. Vsebina portala posredovalnica.net in deli teksta, grafike, slike logotipov, gumbov, multimedijske vsebine, programske opreme in izvorna koda so last podjetja ali naročnika in so avtorsko pravno zaščiteni kot individualna storitev oz. kot podatkovna zbirka. 

Vsebine portala je dovoljeno uporabljati le za zasebne namene, če drugačen način uporabe ni posebej dovoljen s temi pravili poslovanja ali veljavno zakonodajo. Prepovedani so prodaja ali nadgradnja portala, posnemanje in izvajanje dejavnosti, ki bi škodovale ugledu, delovanju in/ali uporabi portala in/ali posrednika. Prepovedana je kraja ali kopiranje baze podatkov delno ali v celoti, uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke s portala ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s portalom, razen za spletne iskalnike (universal search engines; iskalniki, ki iščejo in objavljajo povezave na vse spletne strani iz določenega geografskega področja in niso omejeni glede na vsebino, panogo, tipe datotek ali druge značilnosti) oz. če ni to izrecno dogovorjeno z lastnikom. Za vsako komercialno rabo portala je potreben predhoden dogovor z lastnikom.

Posrednik dovoljuje ogledovanje ter uporabo vsebin na portalu ustvarjalcem ter uporabnikom, pri čemer pa le-ti ne smejo kršiti avtorskih pravic vsebin. Brez pisnega dovoljenja ustvarjalca ni dovoljeno vsebin o izdelkih na portalu delno ali v celoti kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati, spreminjati, nalagati, tiskati in razširjati, razen za osebno uporabo in uporabo, ki je izrecno dovoljena s posameznimi storitvami portala. 

Ustvarjalci in posrednik se bodo trudili za točnost, pravilnost, ažurnost ter koristnost vsebin portala, vendar niso odgovorni za njihovo pravilnost, točnost, popolnost ali ažurnost. Ustvarjalci in posrednik niso odgovorni za škodljive posledice uporabe vsebin portala. 

Dostopnost portala posredovalnica.net

Posrednik si prizadeva, da bodo vsebine in storitve portala dostopne za uporabo vse dni na leto, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše ustavitve zaradi tehničnih razlogov. Posrednik si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila prekine delovanje portala, če meni, da je to potrebno. V primeru, da gre za daljše ustavitve ob večjih tehničnih posegih in vzdrževalnih delih (več kot 12 zaporednih ur), se posrednik zavezuje, da bo o motnjah ustvarjalce obvestil do tri dni pred začetkom del, če bo to le mogoče.

Varovanje zasebnosti uporabnikov in naročnikov

Uporabnik in/ali ustvarjalec storitve izrecno dovoljujeta, da posrednik z namenom zagotavljanja storitev portala zbira in obdeluje podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

Posrednik občasno, skladno z zakonom, na e-naslove uporabnikov oz. izvajalcev pošilja periodična obvestila o novostih, lastnih storitvah in izdelkih, ki so povezani z iskanjem izdelkov in uporabnikom oz. ustvarjalcem predstavljajo uporabno ter zanimivo vsebino. V vsakem poslanem sporočilu ima uporabnik oz. ustvarjalec, možnost odjave od nadaljnjega prejemanja podobnih sporočil. Portal uporabnikom in ustvarjalcem zagotavlja neprestano pravico do vpogleda, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

 

Sklenitev dogovora (pogodbe) o posredovanju izdelkov
Dogovor o posredovanju skleneta posrednik in ustvarjalec na podlagi medsebojnega potrditvenega elektronskega sporočila.

Ustvarjalec na spletni strani posredovalnica.net je lahko katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je stara vsaj petnajst (15) let ali več in izdeluje svoje izdelke. Izdelki, ki jih prodaja, so unikatni ali maloserijski in so ustvarjalčevo kreativno delo.

Posrednik v skladu z dogovorom objavlja ustvarjalčeve izdelke, jih promovira in po naročilu tudi oblikuje želene vsebine za objavo. Ustvarjalec si skladno z veljavnim cenikom izbere enega izmed treh osnovnih paketov, ki se razlikujejo glede na število izdelkov, ki jih želi prodajati. Poleg osnovnega paketa so ustvarjalcu na voljo še dodatne storitve, ki so opisane v veljavnem ceniku in jih ustvarjalec proti ustreznem plačilu vklopi, oz začne uporabljati kadarkoli. 

Posrednik si pridržuje pravico do presoje ustreznosti ponudbe izdelkov posameznega ustvarjalca, preden z njim sklene dogovor o posredovanju.

Ustvarjalec se zavezuje, da bodo besedilne in slikovne vsebine, ki jih posrednik objavlja v njegovem imenu resnične in da ne bo ponujal blaga, katerega promet in/ali oglaševanje je z zakonom prepovedano. V primeru suma kaznivega dejanja, bo posrednik sodeloval z ustreznimi organi.

Ustvarjalec, ki svoje izdelke prodaja prek spletne posredovalnice, izključno in v celoti jamči ter odgovarja za zakonitost svojega poslovanja.

Odpoved pogodbe

Pogodbo ustvarjalec lahko odpove tako, da o tem do petnajstega dne tekočega meseca pisno obvesti (e-mail ali običajna pošta) posrednika. S tem bo pogodba prenehala veljati s prvim dnem naslednjega meseca. Pri tem mu ni potrebno navajati razloga za odpoved.

Na enak način s pisnim obvestilom in petnajstdnevnim odpovednim rokom lahko posrednik ustvarjalcu redno odpove pogodbo o posredovanju brez navajanja razloga.

V primeru prejema več pritožb na ustvarjalca, si posrednik pridržuje pravico, da zavrne objavo ustvarjalčevih izdelkov ali odpove pogodbo brez odpovednega roka.

Prav tako si posrednik pridržuje pravico, da umakne izdelke iz objave, oz. odpove pogodbo z ustvarjalcem, kadar ta zamuja s plačilom za opravljene storitve več kot 30 dni. 

Storitve

Spletna predstavitev izdelka za prodajo 
Posrednik v ustvarjalčevem imenu v spletni posredovalnici objavlja slike, opise, ceno in ostale vsebine, ki predstavljajo prodajni izdelek. Posrednik te vsebine redno in skrbno vzdržuje. Posrednik skrbi tudi za izboljšave ter čim boljšo prepoznavnost portala, saj je v njegovem interesu, da na portal pritegne čim več obiskovalcev. Število izdelkov, ki jih ustvarjalec lahko odda v objavo na posredovalnici, se razlikuje glede na osnovni paket. Osnovni paketi so trije, k vsakemu pa ustvarjalec lahko doda še dodatne funkcije. Vsi paketi in dodatne storitve so objavljeni v trenutno veljavnem ceniku na portalu.

Vse objavljene cene izdelkov na portalu so končne cene. V primeru, da izdelke prodaja podjetje, torej pravna oseba in zavezanec za DDV, mora cena vključevati DDV. Navedba cen, ki predstavljajo le del celotne cene, ni dovoljena.

Kljub skupni želji, da bi zagotovili točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru ali v primeru, da se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, bo ustvarjalec naročniku omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ustvarjalec naročniku ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

Živila in alkohol je na portalu dovoljeno prodajati samo ob upoštevanju omejitev Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA), Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) in Zakona o medijih (ZMed).

Posrednik si pridržuje pravico do presoje ustreznosti posameznih izdelkov pred njihovo objavo. Pridržuje si tudi pravico do umika izdelkov iz posredovalnice brez navedbe razloga.

Registracija
 
Za izvedbo naročila na portalu posredovalnica.net ni potrebna registracija, vendar pa le-ta uporabniku prinaša številne ugodnosti ter olajša prihodnje nakupe. Omogočeno ima namreč pregledovanje zgodovine naročil, sledenje naročilom, shranjevanje več naslovov za dostavo in shranjevanje izdelkov na seznam želja.

Ob registraciji uporabnik pridobi uporabniško ime in geslo, s katerima ob vsakem obisku spletne posredovalnice posredovalnica.net dostopa tudi do svojega profila. Preko uporabniškega imena in gesla sistem uporabnika poveže z vnesenimi podatki. Uporabniško ime obiskovalca je enako naslovu uporabnikove elektronske pošte. Skupaj z geslom uporabniško ime uporabnika nedvoumno določa in povezuje z vnesenimi podatki.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Registracijo obiskovalec strani opravi v razdelku »Prijava«. Po vpisu zahtevanih podatkov po elektronski pošti prejme geslo za prijavo. Priporočeno je, da si geslo uporabnik ob prvi prijavi spremeni. S prijavo v svoj račun lahko uporabnik spreminja tudi vse svoje ostale podatke, spremlja zgodovino naročil in si oblikuje seznam želja.

Uporabnik, ki se ne odloči za registracijo, lahko v posredovalnici nakupuje kot gost.

Posredovanje naročila za nakup izdelka

Spletna posredovalnica je namenjena vsem fizičnim ter pravnim osebam. Naročanje v spletni posredovalnici poteka prek spleta vse dni v letu.

Nakupni proces poteka v več korakih:

Uporabnik portala si ogleda ponudbo in izbrane izdelke položi v spletno košarico
Uporabnik-naročnik v spletni košarici potrdi naročilo vsakemu ustvarjalcu posebej. Izdelke plača neposredno ustvarjalcem, tako da izmenjava denarja ali blaga nikoli ne poteka skozi posredovalnico.
Posrednik naročniku pošlje e-poštno sporočilo, ki potrjuje prejem naročila.
Posrednik v najkrajšem možnem času obvesti ustvarjalca o prejetem naročilu. Sporoči mu vrsto in količino naročenega ter podatke o naročniku in želenem načinu plačila. 
Ustvarjalec pripravi in/ali odpremi naročene izdelke. V kolikor izdelkov ni na zalogi, naročnika in posrednika obvesti o času odpreme. Če kupec v tem primeru ne želi čakati, se mu morebitna že plačana kupnina vrne. Ustvarjalčeva dolžnost je, da naročeno odpravi čimprej oziroma v roku dobave objavljenem v posredovalnici. 

Z naročilom, oddanim s strani uporabnika spletne posredovalnice in s potrdilom prejema naročila s strani posrednika, ki je v imenu ustvarjalca posreduje vsebine v objavo, se med ustvarjalcem in naročnikom vzpostavi obligacijsko razmerje. Od tega trenutka so vsi pogoji nespremenljivi, ostajajo enaki kot v trenutku potrdila naročila in veljajo tako za ponudnika kot za naročnika. Vsi morebitni spori iz tega razmerja (kot zaradi resničnosti podatkov o uporabniku, o vsebini ponudbe, o predmetu in ceni ponudbe ipd.) se rešujejo izključno med ustvarjalcem in naročnikom. 

Ustvarjalci in naročniki na spletnem mestu sprejemajo način trgovanja, ki je značilen za splet in je tako v določeni meri anonimen. Posrednik ne prevzema odgovornosti v primerih, ko bi kateri od udeleženih posredoval nepopolne ali neresnične identifikacijske podatke. Ustvarjalci in naročniki s sprejemom Pogojev uporabe portala posredovalnica.net prevzemajo tveganja, povezana z verodostojnostjo identitete  posameznega uporabnika spletnega mesta ter odgovornost za posledice, nastale pri poslovanju preko spleta. Posrednik ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med ustvarjalci in naročniki.

Plačilo naročnika ustvarjalcu 

Naročnik lahko izbira med več načini plačila:

Gotovinsko plačilo ob prevzemu
Plačilo po predračunu (s položnico)
Paypal in drugo

Način plačila izdelkov je odvisen od ustvarjalčevih želja in zmožnosti. Vsak izdelek je lahko plačan gotovinsko ob osebnem prevzemu in ob prevzemu z dostavo. Ostale možnosti si ustvarjalec lahko vključi kot dodatno storitev.

Odzivnost in vestnost ustvarjalca
S posredovanjem ustvarjalčevih vsebin na posredovalnica.net se ustvarjalec strinja, da bo vestno odgovarjal na povpraševanja obiskovalcev spletne posredovalnice (bodisi osebno, po telefonu ali preko elektronske pošte). Ustvarjalec mora imeti ali aktiven elektronski naslov ali aktivno mobilno številko, kjer periodično pregleduje prejeta sporočila.

V kolikor v predvidenem okvirnem roku dobave naročnik izdelka še ne bo prejel, se lahko obrne na posrednika, ta pa zahteva pojasnilo pri ustvarjalcu. Posrednik si pridržuje pravico, da z ustvarjalci, ki bodo večkrat neodzivni in s tem povzročali nevšečnosti pri uporabnikih, oz. naročnikih, prekine pogodbo o posredovanju brez upoštevanja odpovednega roka.

Zavrnitev naročila
Ustvarjalci imajo pravico, da lahko zavrnejo naročilo, za katerega ugotovijo, da ga pod navedenimi pogoji in podatki, s katerimi razpolagajo, ne morejo izvesti. V kolikor bi naročnik izdelek že plačal po predračunu, mu v tem primeru vso kupnino vključno s stroški dostave ustvarjalci nakažejo v 48 urah od zavrnitve.

Dostava
Dostava izdelkov poteka z dostavno službo Pošte Slovenije. Strošek za dostavo je odvisen od  teže izdelka in je za vse ustvarjalce enak. Cena dostave, ki je ob izdelkih objavljena na posredovalnica.net je izračunana glede na težo izdelka.

Vračilo blaga
Naročnik je ob prevzemu dolžan blago preveriti in morebitne nepravilnosti ali poškodbe takoj sporočiti ustvarjalcu in se z njim dogovoriti za zamenjavo blaga ali vračilo kupnine.

Prav tako naj naročnik nemudoma sporoči prejem napačnega izdelka ali izdelka z napako. Ustvarjalec je izdelek dolžan zamenjati ali pa naročniku vrniti denar, pri čemer stroške dostave krije ustvarjalec. 

Ustvarjalec blaga ni dolžan sprejeti, če je blago uničeno, pokvarjeno, (delno) izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, razen, če se obravnava kot reklamacija in je bilo blago v takem stanju že pred prejemom in je naročnik to takoj sporočil ustvarjalcu ali dostavljalcu, od katerega je blago prejel.

Reklamacija
Naročnikova dolžnost je, da ob prejemu izdelka, poškodovanega med transportom ali z odprto embalažo, izdelek takoj reklamira dostavljalcu in o tem obvesti ustvarjalca. V kolikor se ustvarjalec ne odziva, lahko o tem obvesti posrednika. 

 

Cene storitev portala
Cene storitev so objavljene v veljavnem ceniku na portalu posredovalnica.net (glej Prispevek ustvarjalcev) Posrednik v skladu z veljavnim cenikom storitev in medsebojnim dogovorom o posredovanju ustvarjalcem mesečno poračuna zakup spletnega prodajnega prostora.

V kolikor ustvarjalec računa ne poravna v predvidenem roku, se njegove izdelke lahko umakne iz spletne posredovalnice. Izdelke posrednik ponovno objavi, ko ustvarjalec poravna dolg. V kolikor tega  ne stori v naslednjih tridesetih dneh, ima posrednik pravico pogodbo prekiniti brez odpovednega roka.

Tehnična pomoč
Posrednik ustvarjalcem nudi tehnično pomoč pri posredovanju izdelkov. Ustvarjalec posrednika lahko kontaktira osebno, prek telefonske številke ali e-naslova.

Varovanje podatkov


Posrednik se zavezuje, da elektronskih naslovov in drugih osebnih podatkov ustvarjalca ne bo posredoval drugim, razen v primerih, ko bo to nujno potrebno za namen posredovanja objavljenih izdelkov in s tem tekočega delovanja posredovalnice.

Posrednik zagotavlja najboljše možne pogoje za varovanje osebnih podatkov, ki  bodo uporabljeni izključno v namene tekočega poslovanja in za obveščanje o novostih in akcijah. Tudi ustvarjalec, ki prejme posredovane podatke o naročilu, jamči, da bo osebne podatke naročnika uporabil le za namen izpolnitev naročila. 

Ustvarjalec s sklenitvijo dogovora o posredovanju dovoljuje lastniku spletne posredovalnice zbiranje in uporabo osebnih podatkov, ki jih poda ob dogovoru. 

Ustvarjalec se strinja, da lahko posrednik vse vsebine, vključno s fotografijami, v oglasne namene objavi tudi v drugih medijih. Posrednik v drugih medijih ne bo objavljal osebnih podatkov ustvarjalca, temveč le vsebino, vezano na prodajne izdelke ustvarjalca.

Posrednik za nedoločen čas hrani IP naslove vseh obiskovalcev spletne posredovalnice posredovalnica.net, pri registriranih članih pa še zbiranje in uporabo osebnih podatkov, ki jih poda ob registraciji, .: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s posrednikom. 

Posrednik podatke hrani v računalniškem sistemu, ki je ustrezno varovan in ščiten in ne nosi odgovornosti ob morebitnem "vdoru" v računalniški sistem.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Končne določbe
Posredovalnica ne odgovarja za škodo ustvarjalcu, ki je nastala zaradi objave ali uporabe podatkov v skladu s temi pravili. Posredovalnica zlasti ne odgovarja, če med ustvarjalcem in naročnikom ne pride do prodaje ali predaje izdelka zaradi uporabe podatkov objavljenih v okviru posredovalnice.net.

Posrednik ne odgovarja za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, neobjave oziroma izbrisa vsebin ali napak v delovanju spletne posredovalnice, kot tudi ne jamči za uspešnost uporabe portala posredovalnica.net.

Vsak ustvarjalec ali uporabnik portala posredovalnica.net sprejema ta pravila ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od posrednika, nastale iz zgoraj navedenega razmerja med prodajalcem (ustvarjalcem) in kupcem (naročnikom).